Deze disclaimer is van toepassing op de website Duart.nl. Door deze website te bezoeken gaat u, naast de toepasselijke wetgeving, akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer. Indien u het niet eens bent met de bepalingen en/of voorwaarden, betreedt deze website dan niet. Duart kan te alle tijde en zonder kennisgeving wijzigingen en/of correcties aanbrengen in de website en in deze bepalingen en voorwaarden. Ondanks de voortdurende aandacht voor de kwaliteit van de inhoud kan Duart niet garanderen dat de informatie te allen tijden volledig en/of actueel is. Er kunnen dus geen rechten aan worden ontleend. Het verdient de aanbeveling periodiek na te gaan of de geboden informatie op deze website, met inbegrip van de disclaimer, is gewijzigd.

Inhoud

De informatie op deze website is met grote zorg samengesteld, echter er kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie op deze website. Duart is niet verantwoordelijk voor de inhoud van eventuele off-site pagina’s of andere website gekoppeld of afgeleid van de website van Duart. Duart garandeert noch uitdrukkelijk, noch stilzwijgend de volledigheid, de nauwkeurigheid of het up to date zijn van de informatie op haar website, noch staat zij hiervoor in. Noch Duart, noch de staf, medewerkers, of agenten van Duart zijn aansprakelijk voor directe, bijkomende of gevolgschade, dan wel indirecte schade of boetes, of verliezen die het gevolg zijn van de toegang tot, het gebruik van, of het vertrouwen op (informatie opgenomen in) de website, of enige site die daaraan gekoppeld is, inclusief, maar niet beperkt tot virussen die schade kunnen veroorzaken aan computerapparatuur of software.

Auteursrechten

Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de informatie die deze website bevat (inclusief, maar niet beperkt tot tekst, afbeeldingen en software) zijn eigendom van Duart, of zijn opgenomen met toestemming van de betreffende eigenaar. Het is niet toegestaan informatie van deze website te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Duart. U mag de informatie van deze website wel afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik.

Toepasselijk recht

Op deze website en op deze disclaimer is het Nederlands recht van toepassing.